Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 71851
Status prawny 26424
Władze spółki 53209
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki 247
Struktura organizacyjna spółki 6742
Organy Spółki 198
Dział Usług Komunalnych 193
Dział Zagospodarowania Odpadów 179
Dział Transportu Komunalnego 155
Dział Warsztatów i Nadzoru Technicznego 148
Dział Finansowo-Księgowy 170
Dział Kadr i Płac 159
Biuro Zarządu 171
Wieloosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i przeciwpożarowych 144
Dział Informatyki 148
Dział Utrzymania Zieleni 171
Jednostka Realizująca Projekt 156
Dział Zamówień Publicznych 156
Wieloosobowe stanowisko do spraw promocji 159
Dział Infrastruktury 147
Wieloosobowe stanowisko do spraw archiwizacji 141
Pełnomocnik Zarządu do spraw Gospodarki Odpadami 146
Wieloosobowe stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej 162
Pełnomocnik Zarządu do spraw Zieleni Miejskiej – Ogrodnik miejski 197
Dział Utrzymania Dzielnicy 146
Biuro Kluczowych Projektów 161
Zakres działalności 3644
Wyniki finansowe spółki 4525
Majątek publiczny 3566
Cennik opłat za usługi świadczone w zakresie gospodarki odpadami 5918
Zamówienia publiczne 2374886
Aktualne 64874
Archiwalne 1777465
Fundusz Rekultywacyjny 6478
Ogłoszenia o pracy 266538
Kontrole 14129
Deklaracja dostępności 4158
Regulamin zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń 3736
Dostęp do pozostałych informacji publicznych 3455
Skargi i wnioski 442
Rejestry, ewidencje, archiwa 401
Pomoc publiczna 581

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja obsługi 19539
Ochrona danych osobowych 33
Klauzula informacyjna 10170
Polityka Cookies 4844
Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych 4523
Wyszukiwarka 1
Rejestr zmian 3018563
Statystyka 9480
Redakcja Biuletynu 21291
Strona informacyjna ZGK 0
Archiwum 0